KöttlådaOrdinarie låda: ”Från filé-färs”ca 35 kg. 160kr/kgÄr du intresserad

av att köpa köttlåda?


Skicka ett mejl så

kontaktar vi er för

mer info eller ring butiken 0156-10223

Ekologiskt naturbeteskött från gården.

Naturbeteskött är extra smakrikt och håller hög kvalitet. Genom en naturligt långsam uppfödningstakt får köttet en hög grad Omega- 3. Vårat naturbetesköttet möras i upp till 21 dagar innan det styckas och förpackas, vilket gör det till ett mycket mört kött.Djuren går ute hela betessäsongen och lever ett naturligt liv. De kan röra sig fritt över stora ytor och äta det de från början är anpassade för, gräs och örter. Kalvarna föds upp av sina mödrar. De får bättre hälsa och motståndskraft mot sjukdomar. Uppfödningen präglas även under vintern av stor djuromsorg. Vinterfodret är baserat på grovfoder som producerats på gården.

Djuren får aldrig något spannmål eller kraftfoder under deras livstid.

© 2016 Wappersta Gård